6 Natur og landskab

Her kan du læse om de retningslinjers der gælder for naturen og landskabet i Randers Kommune. De enkelte retningslinjer er fordelt på forskellige emner og kan ses i rullemenuen til venstre.

 

Temarevision af det åbne land 

Siden vedtagelse af Randers Kommuneplan 2013 er der udarbejdet en temarevision for det åbne land. Forslag til temarevisionen er i øjeblikket i offentlig høring fra d. 12. april 2016 til d. 7. juni 2016. Se kommuneplantillægget her.

Temaerne som revideres er følgende:

Naturområder

Potentielle naturområder

Økologiske forbindelser

Potentielle økologiske forbindelser

Internationale beskyttelsesområder

Overfladevand

Lavbundsarealer og mulige vådområder

Grundvand

Skovrejsning

Landbrug

Landskab og Geologi

Grøn struktur

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er erstattet af kommuneplan 2017.