5.4 Kollektiv trafik

Mål

  • Sikre et godt kollektivt trafiktilbud i hele kommunen.
  • Øge andelen der bruger kollektiv trafik.
  • Arbejde for en letbane med direkte forbindelse til Århus og gode lokale stoppesteder.

Retningslinjer

  1. Når der byudvikles, skal mulighederne for at etablere en effektiv, kollektiv trafikbetjening indgå.
  2. Arealer ved trafikknudepunkter med særlig god tilgængelighed for kollektiv trafik forbeholdes byfunktioner med høj arbejdspladstæthed og med mange besøgende.
  3. I nye byudviklingsområder og større byomdannelsesområder, der kan letbanebetjenes, skal letbanen tænkes ind som den bærende transportform.
  4. Der skal planlægges for miniterminaler for busser og den kommende letbane ved større trafikmål.
 

Status på planen

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.

Lovgrundlag

Planlovens § 11a stk. 1 nr. 4

Redegørelse

Randers er i en positiv udvikling. Det gælder både i forhold til bosætning og erhverv. Den kollektive trafik skal understøtte denne udvikling. Den kollektive trafik skal være et attraktivt alternativ og supplement til privatbilismen.

I første omgang bevares det nuværende rutesystem. Det er dog nødvendigt løbende at tilpasse og udvikle systemet. På længere sigt kan det blive nødvendigt med en mere radikal ændring af principperne i systemet.

Randers kommune har indgået en partnerskabsaftale med Midttrafik. Formålet er at få 15 % flere kunder i bybusserne og at bruge 15% mindre brændstof i perioden 2010-2014.

På lang sigt forventer Byrådet, at en letbaner fra Århus til Randers og internt i Randers vil styrke byens udvikling. Letbanen bliver et højklasset alternativ til privatbilisme mellem de to byer. Der er reserveret areal til banen langs Århusvej, gennem Tirsdalen og forbi Randers Storcenter. De gamle jernbanespor skal bevares til fremtidig letbanedrift. Det gælder især strækningen fra Banegården til Dronningborg.

Frem til letbanens etablering skal den kollektive trafik gradvist forberedes på letbanen. Det skal bl.a. ske ved at etablere miniterminaler langs de større transportmål. Her kan man samle busruter, p-pladser, cykelparkering mv., og derved skabe knudepunkter for kollektiv trafik.

 

Miljøvurdering


 

Hjælp!

- Få vist temaet i kortet ved at klikke på ikonet i teksten.
- Gå til retningslinie ved at klikke på ikonet i signaturforklaringen.

Hovedstruktur

Kollektiv trafik

Eksterne links:

Læs mere om kollektiv trafik hos Midttrafik