5.3 Havne

Mål

  • Styrke Randers Havns udviklingsmuligheder gennem planlægningen.
  • Sikre gode udviklingsmuligheder for lystbådehavnene i Udbyhøj og Dronningborg.

Retningslinjer

  1. Der reserveres areal til fremtidige udvidelsesmuligheder for Randers Havn.
  2. Fremtidige udvidelser af lystbådehavne skal ske med respekt for de landskabelige interesser og forbedre områdets rekreative muligheder.
  3. Jollepladser, anløbsbroer og lignende mindre anlæg kan etableres, hvis det skønnes at kunne gøres med respekt for de rekreative ønsker og øvrige arealinteresser.
 

Status på planen

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.

Lovgrundlag

Planlovens § 11a stk. 1 nr. 4

Redegørelse

Der er i Randers kommune flere havne. Randers Havn er den eneste rigtige erhvervshavn i kommunen og er danmarks eneste flodhavn. Herudover er der enkelte lystbådehavne og færgelejer. Randers Havn har haft en stor vækst i de seneste år. Derfor har Randers Kommune og Randers Havn planlagt en ny havn, som er under udbygning. Havnen skal på lang sigt udvikle sig i forlængelse af den nye havn.

De eksisterende havnearealer skal overgå til byformål, når de ikke længere bruges til havn.

Byrådet lægger vægt på, at nye anlæg tilpasses landskabet og rekreative områder på en hensynsfuld måde.

Lystbådehavne

Lystbådehavnen ved Udbyhøj er netop udbygget med 100 nye pladser. Bl.a. er der bygget to nye ydermoler. Den færdige lystbådehavn får 8 bådebroer. Havnen er et vigtigt projekt for turistudviklingen ved Randers Fjord. Der er ikke planer om en yderligere udbygning.

Jollepladser, anløbsbroer og lignende mindre anlæg tillades på baggrund af en konkret vurdering. Ved mindre anlæg forstås normalt anlæg med kapacitet under 50 både, placeret på steder, hvor vanddybden ikke tillader sejlads med kølbåde og større motorbåde.

 

Miljøvurdering


 

Hjælp!

- Få vist temaet i kortet ved at klikke på ikonet i teksten.
- Gå til retningslinie ved at klikke på ikonet i signaturforklaringen.

Hovedstruktur

Havne

Eksterne links:

Læs mere om Randers Havn

Læs mere om Udbyhøj Lystbådehavn