5.2 Stier og ruter

Mål

 • Arbejde for at udbygge nettet af cykelstier markant.
 • Sikre sammenhæng mellem stier og ruter for cyklende og gående inden for kommunegrænsen samt til andre kommuner.
 • Gøre det mere sikkert at cykle til skole.
 • Forbedre adgangen til naturområder.

Retningslinjer

 1. Arealer reserveres til de viste stisystemer. Sammenhæng i mellem stierne skal sikres både i byer, mellem byerne og gennem naturområder.
 2. Stier i forbindelse med skoler og fritidsaktiviteter prioriteres højest.
 3. Ved planlægning for nye aktiviteter bør muligheder for cykel- og vandreruter sikres.
 

Status på planen

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.

Lovgrundlag

Planlovens § 11a stk. 1 nr. 4

Redegørelse

Stier for cyklende og gående

Byrådet har vedtaget en cykel- og stiplan, der beskriver stinettets udbygning. I denne fremgår en række nye stier, som der reserveres areal til. Randers Kommune har følgende stier som første prioritet:

 • Dobbeltrettet cykelsti langs Tørvebryggen-Havnegade fra Odinsgade til Østergrave.
 • Forlægning af fællessti fra Møllestensvej og Strømhusvej til Blegen.
 • Cykelsti langs Vestervold.
 • Cykelsti langs Toldbodgade og Nyholmsvej samt sti til Benzonvej.
 • Sti mellem Rismølleskolen og Dronningborghallen samt sikker krydsning af Udbyhøjvej ved Dronningborghallen.
 • Sti fra Gl. Jennumvej til Langvangen.
 • Cykelsti langs Gl. Viborgvej fra Hornbæk til Tånum.
 • Sti fra Landsbygaden til Bymarksvej i Stevnstrup.
 • Sti fra Tånum til Fladbro Skov.
 • Skovboulevarden i Stevnstrup.
 • Hadsundbanestien, Spentrup-Hald.
 • Sti i Langå ved Skovlystvej samt krydsning af jernbanespor.
 • Sti, Piasmindevej – Kronjydevej i Langå.
 • Cykelsti, Dybdalvej – Skolevej i Assentoft.
 • Sti ved Øster Bjerregrav Skole.
 • Sti ved Ranunkelvej i Øster Bjerregrav.

Vandre og cykelruter

Byrådet vil arbejde for at opsætte skilte for flere nye vandre- og cykelruter, i løbet af planperioden.

Nettet af vandre- og cykelruter skal sikre en god tilgængelighed til det åbne land. F.eks. via stier eller skovveje mv.

Byrådet tilstræber, at ruterne går gennem naturskønne områder, og danner forbindelser mellem byerne og større naturområder.

Vandreruterne indrettes som udgangspunkt for færdsel til fods og i nogle tilfælde på cykel.

Ligesom for vandreruter bør der, hvor det er muligt, skabes gode og logiske forbindelser mellem cykelstier og rutenettet for cyklister, både i Randers kommune og til nabokommunerne.

Der er planlagt følgende cykelruter:

 • Regional cykelrute til Hadsund.
 • Cykelrute på Ryomgård-banelegemet.
 • Cykelrute fra Clausholmvej via Brusgård til Årslev og videre til Ebeltoftvejen.
 • Cykelrute fra Fladbro via Tånum og Øster Bjerregrav til Viborg kommune.

Der ud over planlægger kommunen at skabe lokale forbindelser mellem eksisterende cykelruter hvilket fremgår af de viste reservationer.

 

Miljøvurdering


 

Hjælp!

- Få vist temaet i kortet ved at klikke på ikonet i teksten.
- Gå til retningslinie ved at klikke på ikonet i signaturforklaringen.

Hovedstruktur

Stier

Eksterne links: