4 Energi og råstoffer

Her kan du læse om de retningslinjer der gælder for ernergi og råstoffer i Randers kommune. De enkelte retningslinjer er fordelt på forskellige emner og kan ses i rullemenuen til venstre.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er erstattet af kommuneplan 2017.

Der er siden vedtagelse af kommuneplanen vedtaget et kommuneplantillæg nr. 6 for en klimatilpasningsplan. Med vedtagelsen af kommunens klimatilpasningsplan og den efterfølgende risikostyringsplan vil Randers Kommune have fundamentet i orden til fremtidens arbejde med håndtering af det vand, vi ind imellem har alt for meget af. Klimatilpasningsplanen og risikostyringsplanen har fokus på, at de bedste løsninger på udfordringerne ikke er at burre os inde bag høje diger alle steder.

Her er link til Klimatilpasningsplanen og risikostyringsplanen.