3.2 Bevaringsværdige bygninger

Mål

  • Værne om bevaringsværdige bygninger i by og på land.
  • Sikre at Randers bymidtes arkitektoniske kvaliteter og historie bevares og synliggøres.
  • Sikre at de arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige værdier i de bevaringsværdige bygninger så vidt muligt ikke forringes, men gerne forbedres.

Retningslinjer

  1. Ved nedrivninger, ombygninger og tilbygninger, samt ved ændring af facader, skal der tages særlige hensyn til de bevaringsværdige bygninger og markant beliggende bygninger.
  2. Udvendige bygningsændringer på bygninger med SAVE-bevaringsværdi 1 til 4, må ikke foretages uden godkendelse.
  3. Særligt bevaringsværdige bygninger og kulturhistorisk værdifulde samlede bebyggelser, skal respekteres og sikres gennem lokalplanlægning.
  4. Bevaringsværdige bygninger skal registreres når der lokalplanlægges og i forbindelse med byggeadministration.
 

Status på planen

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.

Lovgrundlag

Planlovens § 11a stk. 1 nr. 15

Redegørelse

Den gode bygningskultur, herunder bevaringsværdige bygninger og bymiljøer i byerne og på landet skal fastholdes. Det er kommunens opgave at sikre de bevaringsværdige bygninger og fredede bygninger.

Bevaringsværdige bygninger
Bygninger fra før 1940 med høj bevarings-værdi (SAVE-værdi 1-4) er udpeget og SAVE-registreret i kommuneatlas for tidligere Mariager og Randers kommuner. De er dermed omfattet af bygningsfredningsloven.

Bevaringsværdige bygninger i resten af kommunen, er endnu ikke registreret. Der er dog få enkeltbygningsregistreringer.

De bevaringsværdige og fredede bygninger fremgår af ovenstående kort. Alle bygninger i Randers kommune med en bevaringsværdi på 1 til og med 4 er optaget i kommuneplanen og dermed omfattet af bestemmelserne i bygningsfredningsloven.

Bygninger med SAVE-værdi 1-4 må ikke ombygges eller facademæssigt ændres uden særlig godkendelse. I praksis ønsker Randers Kommune en dialog med bygherre/ejer, for at sikre den bedste løsning i hvert tilfælde.

En bevaringsværdig bygning må ikke rives ned uden en forudgående
offentlig bekendtgørelse af en eventuel nedrivningstilladelse. Behandling af
sådanne sager sker i henhold til Lov om bygningsfredning og bevaring af
bygninger og bymiljøer. Byrådet kan forhindre nedrivning af bevaringsværdige
bygninger.

For at få et overblik over kommunens mange landsbyer er der i 2011 gennemført en omfattende registrering, Landsbyregistrering 2011, der i fem beskrivende hæfter blandt andet udpeger potentielt bevaringsværdige bygninger og miljøer i landsbyerne, der skal SAVE vurderes.

Fredede bygninger
Fredede bygninger har særstatus. De udpeges og administreres af Kulturarvsstyrelsen. Der kræves særlig tilladelse til at lave bygningsmæssige ændringer på fredede ejendomme.

Alle bygningsarbejder ud- og indvendigt samt opsætning af antenner,
skiltning mv. på fredede bygninger eller nedrivning kræver ifølge kapitel 3 i
Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer tilladelse fra
Kulturarvsstyrelsen.

Miljøvurdering


 

Hjælp!

- Få vist temaet i kortet ved at klikke på ikonet i teksten.
- Gå til retningslinie ved at klikke på ikonet i signaturforklaringen.

Hovedstruktur

Kulturarv

Fredede og bevaringsværdige bygninger

Eksterne links:

Læs mere om fredede og bevaringsværdige bygninger på FBB

Læs mere om kulturarv hos Kulturstyrelsen

Læs mere om bevaring i Randers Kommune