1.4 Sommerhusområder, kolonihaver, feriebyer og campingpladser

Mål

  • Opretholde eksisterende sommerhusområder, campingpladser og kolonihaver.
  • Udlægge nye arealer, hvis behovet opstår.
  • Muliggøre ferieboliger og overnatningsmuligheder ud fra en samlet turistpolitisk overvejelse.

Retningslinjer

  1. Nye sommerhusområder skal fortrinsvis placeres så det støtter andre ferie- og fritidsbebyggelser. Der skal ved udformningen tages særligt hensyn til natur og landskab.
  2. Kolonihaveområder skal ligge i eller i nærheden af byzone med let adgang fra boligområderne. Områderne skal normalt rumme mindst 20 haver pr. ha. inkl. veje og fællesarealer, og husenes størrelse må ikke overskride 40 m².
  3. I kystnærhedszonen skal ferie- og fritidsanlæg altid lokaliseres i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser.
  4. Nye campingpladser, hoteller, feriebyer samt lignende ferieanlæg med over 100 sengepladser kan etableres, når en afvejning af rekreative ønsker og øvrige arealinteresser tillader det. Der skal ved udformningen tages særlige hensyn til natur og landskab.
  5. Eksisterende campingpladser kan kun udvides efter en konkret vurdering.
 

Status på planen

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.

Lovgrundlag

Planlovens § 11a stk. 1 nr. 1, 2 og 9

Redegørelse

 

Sommerhuse

Der findes kun et enkelt sommerhusområde i Randers Kommune, dette ligger ved Sødring i den nordlige del af kommunen. Randers Kommune arbejder for et nyt fremtidigt sommerhusområde eller en udvidelse af det eksisterende. Der udlægges dog ikke nye sommerhusområder i denne kommuneplan.

Hoteller, feriebyer og fritidsanlæg

Anlæg til ferie og fritid skal placeres efter en konkret vurdering. Offentlig adgang til friarealer skal sikres. Der skal tages hensyn til natur og landskab ved placering af ferie og fritidsanlæg. I kystnærhedszonen skal ferie- og fritidsanlæg altid lokaliseres i forbindelse med eksisterende bysamfund eller ferie- og fritidsbebyggelser.

Ved Udbyhøj havn er der udpeget mulighed for etablering af ferieboliger.

Campingpladser

Etablering af nye campingpladser skal give mulighed for billige og arealbesparende feriemuligheder. Dette skal ske efter en konkret vurdering. Udvidelse af eksisterende campingpladser kan kun ske efter en konkret vurdering.

Kolonihaver

Planlægning og administration skal sikre, at kolonihaverne ikke udvikler sig til sommerhuslignende områder.

Kolonihaverne skal integreres som en del af den grønne struktur. Kolonihaveområder skal fortrinsvis være offentligt ejede og udlejning finde sted gennem Kolonihaveforbundet eller tilsvarende selvejende institution.

Kolonihaveområder kan kun nedlægges, hvis væsentlige samfundsmæssige hensyn taler for det og på betingelse af, at der etableres nye kolonihaveområder til erstatning for dem, der nedlægges.

Miljøvurdering


 

Hjælp!

- Få vist temaet i kortet ved at klikke på ikonet i teksten.
- Gå til retningslinie ved at klikke på ikonet i signaturforklaringen.

Hovedstruktur

Sommerhuse og ferieboliger

Eksterne links: