Generelle rammer


 

Til rammerne for lokalplanlægningen i Randers Kommune hører et sæt generelle rammer, der er beskrevet i det følgende.

De generelle rammer indeholder en række fælles bestemmelser, der gælder for alle de rammebelagte arealer i Randers Kommune, med mindre andet er anført særskilt i de konkrete rammer.

De konkrete rammer indeholder specifikke bestemmelser gældende for hvert enkelt rammeområde. De konkrete rammer findes under punktet: "Enkeltområder" og kan også ses under hver enkelt by beskrivelse. Til hver by hører ligeledes et kort, der viser afgrænsningen af rammeområderne.