Øster Bjerregrav

Den gamle del af Øster Bjerregrav ligger i en flad slugt, men omkring kirken byder landskabet på fine niveau­spring. Byen har bredt sig mod syd og vest og indtager i dag hele den flade bakketop. Det betyder, at der er udsigt over et let faldende landskab fra byens kant helt fra nordvest til øst. Særligt udsigten over Bjerregravholm og Skals Ådal er flot med både marker, moser og skove.

Øster Bjerregrav har gennemgået en kraftig udvikling. Alle­rede i 1800-tallet var landsbyen relativ stor og talte omkring 30 gårde. Men udviklingen er især sket siden 1960, hvor der er kommet store parcelhuskvarterer og erhvervsområder til. Byens oprindelige struktur er utydelig som følge af den kraftige udvikling, men flere af de oprindelige vejforløb kan spores i bybilledet. Kun få af de gamle gårde ligger tilbage, men særlig byens østlige del er præget af landbrugsdrift.

Der er relativt få bygninger med høj bevaringsværdi i Øster Bjerregrav, men det samlede indtryk af byen er meget positivt, ikke mindst på baggrund af det velfungerende forenings- og erhvervsliv.

DagligBrugsen og tanken er et naturligt mødested i byen.

Sårbarheder

Både Øster Bjerregrav og Over Fussing har fine landskabelige kvaliteter. Her tænkes særligt på de fine kig og udsigter.

Øster Bjerregrav har brug for et centrum for at bevare sin sam­menhængskraft. Parcelhuskvartererne spreder sig voldsomt, og den gamle bymidte mister sideløbende sin karakter.

Anbefalinger

Den gamle bymidte i Øster Bjerregrav bør vedlige­holdes og tilføres en samlende karakter for at styrke landsbyens sammenhæng.

Sammenbygningen af Øster Bjerregrav og Over Fussing bør udføres på en måde, så historien om de to selv­stændige bysamfund fortsat er tydelig.

I Øster Bjerregrav bør bebyggelsen Egevej 2 og 4, Frederiksbergvej 3, Holmevej 2, Kirkevej 1 og 5, Østervang 2, 4 og 6, samt Åkandevej 1, SAVE-registreres.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Øster Bjerregrav her: Landsbyregistrering 2011.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.