Fårup

Fårup har gennemgået en markant udvikling fra lille landsby til stationsby og i dag en attraktiv boligby. Her findes stort set alle de serviceinstitutioner, som en landsby har brug for med skole, ældrecenter, indkøbsmuligheder mv. Erhverv er her også med Fårup Betonindustri som den mest dominerende i bybilledet.

Butikstorvet er let tilgængeligt med bus og bil og er særligt velegnet til butikker med et større opland end det lokale by- og landområde.

Der er fortsat ledige grunde på Granvænget til åben-lav bebyggelse, og nordøst for Poppelvænget er der udlagt et rammeområde til åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse. Hele området nordøst for Poppelvænget er udpeget til for mulig fremtidig byudvikling. Ledige erhvervsgrunde findes på Platanvænget i den nordlige ende af byen. Fårup har dermed udviklingsmuligheder for en lang periode, inden for rammer som sikrer landsbyens samlede karakter.

Landsbyen i byens sydøstlige ende er i langt højere grad end den øvrige by tilpasset landskabet, og den originale struktur fornemmes stadig, om end fortearealerne ikke længere er synlige. De små snoede gadeforløb giver en fin stemning i bydelen.

Et kig ud over Ådalen fra området omkring kirken.

Stationsbyen ligger med sin rigide struktur og karakteristiske facadebygninger langs banen. I dag standser togene ikke i Fårup, men drøner igennem med høj fart. Som kulturmiljø er stationsbyen sydvest for banen ganske karakteristisk og rummer flere flotte eksempler på tidstypisk arkitektur. Det store gamle mejeri er udpeget til kulturmiljø og er et markant og bevaringsværdigt anlæg i Fårup. En aktiv indsats fra ikke mindst borgerne i Fårup, er med til at holde byen i gang. Således ligger der i dag en udviklingsplan for Faarup, som kan virke som rettesnor for fremtidig udvikling på mange områder.

Sårbarheder

Mange af de bygninger, der tidligere havde udadvendte funktioner i stueetagen som butikker mv. er overgået til at være rene beboelsesejendomme. Denne ændring kan medføre store ændringer i bebyggelsens udtryk.

Når større områder transformeres på én gang, er det vigtigt, at man forsøger at bevare historiske spor og karakteristika. Både den gamle landsbydel og stationsbyen er karakteristiske og har særlig historisk betydning for Fårup.

Anbefalinger

Den gamle teglværksgrund nordøst for banen ligger som en tæt skovbevoksning i parcelhusbyen. Området har yderligere rekreativt potentiale.

Bebyggelsen i den gamle stationsby bør SAVE-registreres ligesom følgende bebyggelse i den gamle landsby: Ørrildvej 2 og 4, Gl. Randersvej 31, 32, 33, 42, 44 og 46 samt Bakkegårdsvej 1 og 3.

Landsbyregistrering 2011

I 2011 blev stort set alle kommunens landsbyer registreret og beskrevet ud fra de landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der kendetegner den enkelte landsby. Læs mere om Fårup i Landsbyregistrering 2011.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.