Skovrejsning

Byrådet har vedtaget en temarevision for det åbne land i 2016 der afløser afsnittet her. Se de nye afsnit her.

Randers Byråd vedtog i 2012 en skovstrategi. Principperne i planen er videreført i denne kommuneplan, hvor der er udpeget områder til skovrejsning, og områder hvor skovrejsning er uønsket.

Randers er relativ fattig på skov, men adgangen til skov er en meget vigtig del af vores rekreative tilbud.

I Kommuneplan 2013 udpeges betydelige nye arealer til skov. Udpegningen hindrer ikke anden arealanvendelse, f.eks. jordbrug, byudvikling eller veje.

Omkring 7000 ha i Randers Kommune er dækket med skov. Det svarer til ca. 9% af kommunens areal, hvilket er under landsgennemsnittet på 13,5%.

Det er byrådets mål at:

  • fordoble skovarealet over en trægeneration (80-100 år)
  • rejse mindst 3000 ha skov inden 2030, hvilket svarer til 170 ha årligt
  • gøre det lettere at rejse privat skov
  • skabe mere bynær skov
  • øge mangfoldigheden af dyre- og planteliv i skovene.

Med udgangspunkt i udpegningerne til skovrejsning i denne kommuneplan er mulighederne for at søge privat tilskud til skovrejsning øget betydeligt.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.

RETNINGSLINJER

6.4 Skovrejsning

Relevante dokumenter og hjemmesider

Skovstrategi