Landskabelige og geologiske interesser

Byrådet har vedtaget en temarevision for det åbne land i 2016 der afløser afsnittet her. Se de nye afsnit her.

Randers Kommune har både kystlandskaber, skove, fjord, floddelta, landbrugsområder og store markenheder. Landskabet er et resultat af mange års brug og pleje og er aldrig statisk, men ændrer karakter med tiden.

Landskabet påvirkes af de store industrianlæg, der kan ses langvejs fra. Spredt i landskabet findes landsbyer, gårde, bygninger, veje, vindmøller, højspændingsmaster mv. Landskabet skal vi passe på og påvirke med omtanke.

Når vi tager beslutninger med konsekvenser for landskabet og de geologiske interesser i landskabet, er det vigtigt at overveje konsekvenserne, og tilpasse anlægget til landskabet. Typisk er der tale om byggeri og anlæg i det åbne land, som kan påvirke oplevelsen af landskabet og geologien.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.

RETNINGSLINJER

6.9 Landskabelige interesser

6.10 Geologiske interesser