Stier

Det er byrådets vision, at stinettet skal udbygges markant over en årrække.

Et godt og sammenhængende stinet medvirker til, at flere vil cykle og lade bilen stå på de kortere ture, f.eks. til arbejde og indkøb i midtbyen. Byrådet vedtog i sidste planperiode en cykel- og stiplan for hele kommunen, som danner udgangspunkt for udpegningerne i kommunplan 2013. Cykel- og stiplanen fastlægger det fremtidige hovedstinet og beskriver projekter for et trafiksikkert og sammenhængende stinet, der giver adgang til de vigtigste turmål.

I fremtiden vil kommunen fokusere på at lukke huller mellem de eksisterende stier og ruter. Det skal ske mellem boligområder og skoler, på rekreative stier og cykelruter ad mindre veje, men der vil også fortsat være fokus på cykelstier langs de overordnede veje.

Stinettet skal give adgangsmuligheder til de rekreative områder – både i byen og på landet.

Når Ryomgårdbanens veterandrift ophører, har kommunerne omkring Randers Fjord indgået aftale med Naturstyrelsen om at ombygge banen til en udflugts- og turiststi langs fjorden til Auning. Banen er i dag i ringe stand og vil senest ved etablering af en nye forbindelse over fjorden blive nedlagt.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.

RETNINGSLINJER

5.2 Stier og ruter

Relevante dokumenter og hjemmesider

Stiplan