Parkeringsprincip

Adgangen til parkeringspladser i midtbyen er et vigtigt parameter for en handelsby. Det er her den besøgende møder byen. Randers fik i 2010 prisen som handelsbyen med Danmarks bedste P-forhold, så Randers er godt stillet sammenlignet med de fleste andre byer, og Byrådet vil fortsat arbejde for en bedre geografisk fordeling af p-pladserne, og adgangen fra p-pladserne til bykernen.

På Thors Bakke er der planlagt yderligere p-pladser.

Byrådet vil prioritere et større antal p-pladser i tilknytning til et evt. kommende center på rutebilstationen.

Dermed bliver hele den sydlige, nordlige og østlige del af bymidten velforsynet. Nye p-anlæg skal placeres i direkte forbindelse med Centerringen for at tilgodese behovet for at parkere tæt på centrum, samtidig med at målsætningen om at fredeliggøre bymidten kan opfyldes.

Der er reserveret plads til parkeringsdæk på hjørnet af Hobrovej og Vestervold, samt Gasværksgrunden. I forbindelse med realiseringen af Bioplanet forventes antallet af parkeringspladser ved Tørvebryggen/Jernbanegade øget væsentligt.

Alle nye, større p-anlæg skal med i den elektroniske parkeringshenvisning, så man får informationer om, hvor der er ledige pladser. Dette kan mindske den parkeringssøgende trafik.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.