Kollektiv trafik

Den kollektive trafik skal styrkes og bruges som et aktivt instrument til at mindske væksten i den private bilisme i Randers by. Derfor skal der arbejdes på at sikre den kollektive trafik som et reelt alternativ til privatbilen. Samtidig skal en minimering af miljøbelastningen fra den kollektive trafik prioriteres højt.

Randers har et passagervenligt system af bybusser med høj frekvens i store dele af byområdet og en god sammenhæng mellem linjerne på busterminalen. Det er tillige et veltilrettelagt system ud fra en økonomisk synsvinkel med meget lidt spildtid. Der forventes ikke væsentlige ændringer i denne planperiode.

Den væsentligste udfordring er at øget trængsel på vejene gør det vanskeligere at overholde køreplanerne. Dette imødegås ved at forbedre bussernes fremkommelighed. Det kan være busprioritering i signalanlæg, busbaner på bestemte strækninger, i visse kryds mv.

Byudviklingsområderne i Spentrup, Drastrup, Øster Bjerregrav og Stevnstrup betjenes af regionalbusser. De fleste planlagte byudviklingsområder kan også betjenes. Derudover skal der arbejdes for ensartet service for kollektiv trafik i landområderne.

Byrådet arbejder for, at letbanen i Århus på lang sigt skal forlænges til Randers. Det vil skabe god adgang til midtbyen og rejsetiden til Århus vil kunne konkurrere med biler. For at arbejde hen mod den langsigtede vision, vil Byrådet gradvist styrke busdriften mellem Randers og Århus. Vi kalder det "tænk letbane-kør bus". 

Letbanen er en type sporvogn, der kører sammen med almindelig biltrafik på veje og hvor det er muligt i eget trace med op til 100 km/t. Letbanesporet kan integreres i det omgivende miljø og sporet opleves kun som en barriere, når der passerer tog.

Byrådet ønsker at kommunens planlægning, f.eks. ved byudvikling og ved byomdannelse, gradvist understøtter at letbanen kan etableres. Det indebærer, at i nærområdet til letbanen, og dens standsesteder skal der planlægges efter en relativ stor tæthed i bebyggelsen, for at skabe tilstrækkeligt befolkningsunderlag til, at det bliver attraktivt at etablere en letbane.

 

STATUS PÅ PLANEN

Forslaget til kommuneplan 2013 er i offentlig høring i perioden 20. februar til 17 april. 2013

RETNINGSLINJER

5.4 Kollektiv trafik