Vindmøller

Byrådet ønsker at udnytte vindpotentialet i kommunen og dermed mulighederne for at bidrage yderligere til en bæredygtig udvikling med nedbringelse af CO2udledningen.

Byrådet vedtog i 2012 en vindmølleplan. Principperne i planen videreføres i denne kommuneplan.

Det er Byrådets mål, at:

  • give mulighed for, at gamle vindmøller udskiftes med nye og mere effektive møller

  • varetage landskabelige interesser, kulturhistoriske interesser, naturbeskyttelses- og bevaringsinteresser og forebygge nabogener

  • at vindmølleplanlægningen bidrager til, at målsætningerne i Randers Kommunes Klimaplan 2030 kan opfyldes.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.

RETNINGSLINJER

4.2 Vindmøller

4.3 Husstandsmøller og småmøller