Varmeforsyning

Byrådet ønsker at fremme den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi til opvarmning af bygninger. Der ønskes udarbejdet en varmeplan for hele Randers Kommune, der sikrer en sammenhængende strategisk varmeplanlægning.

Der skal planlægges for at mindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler – uden at gå på kompromis med forsyningssikkerheden.

Varmeplanlægningen skal ske i samarbejde med forsyningsselskaber og andre relevante parter og skal bl.a. belyse mulighederne for:

  • at udbygge den kollektive fjernvarmeforsyning.
  • at øge andelen af vedvarende energi, f.eks. biomasse og solenergi i den kollektive varmeforsyning.
  • at omlægge den kollektive naturgasforsyning til fjernvarme.
  • at udnytte overskydende procesvarme til fjernvarmeformål.

 

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.