Klima

Det er byrådets mål at

  • CO2 udledningen i Randers Kommune frem mod 2030 reduceres med 75% ift. 1990 niveau
  • Energiforsyningen baseres på 75% vedvarende energi i 2030.

Byrådet vedtog en ambitiøs klimaplan i 2010.

Du kan læse planen ved at klikke her

I forhold til den fysiske planlægning har klimaplanen især betydning for:

  • Boligbyggeri
  • Transport
  • Landbrug
  • Natur og arealanvendelse
  • vedvarende energi (vind og sol)
  • Varmeforsyning

Som følge af Klimaplanen, er det fra og med Kommuneplan 2013 besluttet at alt nybyggeri skal etableres som lavenergibyggeri.

Denne kommuneplans principper om bæredygtig byudvikling betyder at byen gøres tættere ved at omdanne erhvervsområder til nye formål og byernes miljøbelastning begrænses over tid.

Samlet set skal nyt areal til by-formål begrænses, transportbehovet minimeres og den kollektive transport udnyttes bedre.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.

Relevante dokumenter og hjemmesider

Klimaplan 2030

Klimatilpasningsplan tillæg nr. 6

Risikostyringsplan