4 Energi og Råstoffer

Randers Byråd har vedtaget meget ambitiøse mål for nedbringelse af CO2-udslippet og omlægning til vedvarende energi. 

Randers Kommune har et relativt lavt årligt CO2-udslip på 5,8 tons pr. indbygger. Den vedvarende energi udgør hele 43 % af kommunens energiforsyning. Randers Kommune vil være helt i front med vedvarende energiløsninger. Det er ambitionen, at CO2-udslippet skal bringes endnu længere ned, så det når et bæredygtigt niveau.

Det er byrådets mål, at udslippet af CO2 senest i 2030 skal nedbringes med 75 % pr. indbygger i forhold til 1990-niveau. Indenfor samme periode er det også vores mål, at 75 % af den totale energianvendelse skal komme fra vedvarende og CO2 neutral energi.

I forhold til den fysiske planlægning, er nogle af de vigtigste redskaber for at nedbringe CO2-udledningen og skabe bæredygtige energiformer:

 

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.