Fredede og bevaringsværdige bygninger

Randers Byråd vil sikre og bevare den historiske identitet der knytter sig til området.

Dette gøres bl.a. gennem bygningsregistrering af de fredede og bevaringsværdige bygninger i kommunen. I hovedparten af Randers Kommune er bygninger opført før 1940 registreret, ud fra et ønske om at kunne arbejde aktivt og systematisk med bygningsmassen i forbindelse med sagsbehandlingen af nedrivnings- og byggesager, for en given ejendom. Formålet er at være i stand til at bevare og sikre de bevaringsværdige bygninger.

I den gamle Randers Kommune og Mariager Kommune er bygningerne registreret i et kommuneatlas, mens der i den forrige planperiode blev gennemført en landsbyregistrering, hvori samtlige bygninger opført før 1940 indenfor afgrænsningerne af samtlige landsbyer i Randers Kommune, ligeledes er registreret. Her er særligt bevaringsværdige bygninger (saveværdi 1-4) omfattet af bygningsfredningsloven og disse må ikke nedrives eller facademæssigt ændres uden godkendelse.

Dette er ikke det samme som en fredning. Fredede bygninger udpeges og beskyttes af Kulturarvsstyrelsen.

Byrådet er indstillet på at udarbejde bevarende lokalplaner i samarbejde med borgerne, de steder hvor der er særlig stor koncentration af bevaringsværdige bygninger eller kulturmiljø.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er erstattet af kommuneplan 2017.

RETNINGSLINJER

3.2 Bevaringsværdige bygninger