3 Kulturarv

Det er vigtigt for byrådet at videreføre den historiske identitet der knytter sig til Randers Kommune, som geografisk område.

Kulturarven er vores historie om egnen, byerne og borgerne. Det er fortællingen om samfundsudviklingen frem til i dag. Det vil sige stort set alt, hvad vi har efterladt os gennem tiden. Kulturarven gør det spændende at bo, leve og drive virksomhed i Randers Kommune. Derfor vil byrådet tænke kulturarven ind i både planlægning, administration, plejeforanstaltninger, støttemidler og information.

Sammen med Museum Østjylland og de lokalhistoriske foreninger arbejder kommunen for at pleje og sikre fortidsminder, fredede og bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer, samt øge befolkningens kendskab og adgang til vores fælles kulturarv. I dette arbejde spiller Bevaringsudvalget i Randers Kommune en aktiv rolle. Udvalget er nedsat af byrådet og fungerer bl.a. som rådgivende udvalg for Miljø- og Teknikudvalget.

Nogle kulturmiljøer og fortidsminder er fredede, eller på anden måde beskyttede af lovgivning, beskyttelseszoner og indsigtslinjer. Andre kan beskyttes gennem planlægning og sagsbehandling, mens endnu andre slet ikke er registrerede. I områder, hvor Randers Kommune ved, at sandsynligheden for større fund er stor, vil kommunen være særlig opmærksom, når der skal etableres nye anlæg.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.

RETNINGSLINJER

3.1 Bevaringsværdige kulturmiljøer og Kirkeindsigtsområder

3.2 Bevaringsværdige bygninger

3.3 Fortidsminder og Kulturarvsarealer