Partnerskab for vækst - Erhvervspolitik

Det hører til kommunens fornemmeste opgaver, at skabe så gode vilkår som overhovedet muligt for at udvikle eksisterende virksomheder og etablere nye. Randers Kommune har et ansvar for at skabe gode rammer for erhvervslivet. Det handler om skoletilbud, børnepasning, sagsbehandling osv.

Det er grundtanken i erhvervspolitikken "Partnerskab for vækst", at styrke samarbejde med alle de relevante aktører, der kan bidrage til at skabe vækst, gode rammebetingelser og udvikling i det lokale erhvervsliv. Kommunen har som mål at være lydhør overfor erhvervslivets behov og ønsker. Uddannelssesinstitutionerne og erhvervslivets organisationer er nogle af de væsentlige aktører.

Erhvervspolitikken tager afsæt i fire væsentlige styrkeområder - vækstlokomotiver, der skal trække væksten i Randers.

Det drejer sig om Industry Smart Center, Randers Havn, turistattraktionen Bioplanet og endelig Randers Kommune som organisation.

Industry Smart Center Randers bliver et udviklingscenter, som har til formål at hjælpe virksomheder til at fastholde og udbygge industriel produktion i et højtlønsområde. På samme tid skal centrets aktiviteter understøtte, at industriel produktion kan foregå i harmoni med det omkringliggende samfund på en miljø- og klimavenlig måde.

Oplevelsesøkonomi, kultur og turisme, har et enormt, uudnyttet vækstpotentiale i Danmark. Byrådet ser derfor planerne for Bioplanet som en væsentlig mulighed for at udvikle Randers som attraktiv oplevelses- og handelsby.

Randers Kommune vil gå foran i erhvervsudviklingen ved at tænke udvikling og innovation på en ny måde inden for alle kommunens driftsområder. Det er en bevidst strategi, at offentlige og private partnerskaber på sigt skal indgås indenfor alle kommunens ansvarsområder. På den måde vil kommunen skabe en dynamisk og innovativ udviklingskultur i den kommunale organisation, i tæt samarbejde med eksterne aktører.

Randers Havn har potentiale til at skabe nye arbejdspladser og øget vækst blandt nye og eksisterende virksomheder. For at udnytte de positive udviklings- og vækstmuligheder i tilknytning til havnen, etableres et endnu tættere samarbejde mellem Randers Havn og Randers Kommune. Randers Kommune vil bl.a. understøtte havnens udviklingsbetingelser gennem planlægning og udbygning af infrastrukturen.

Erhvervsudvikling handler om at styrke iværksættere og virksomheders udviklingsbetingelser, men også om at forbedre virksomhedernes rammevilkår. Iværksættere spiller en væsentlig rolle for den økonomiske vækst og erhvervsudvikling i vores område. Iværksættere udfordrer de eksisterende virksomheder og skaber nytænkning.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.

Relevante dokumenter og hjemmesider

Partnerskab for vækst - erhvervspolitik