Aflastningscentret i Paderup

I konkurrencen med Aarhus og Aalborg, er det vigtigt at Randers som helhed opleves som et godt sted at gøre sine indkøb. Derfor er butikkerne i Paderup vigtige for Randers´attraktivitet som handelsby. Byrådet ønsker at understøtte en afbalanceret udvikling i de to vigtige udbudspunkter - Midtbyen og Paderup.

Når den nuværende restrummelighed er opbrugt, vil det ikke være muligt at udlægge yderligere butiksareal, jf. planlovens bestemmelser.

Som for midtbyen vurderer kommunen, at en udbygning af udvalgsvarer i Paderup kun vil have lille betydning, for den udvalgsvarehandel der i dag ligger i de mindre bysamfund og i de enkelte bydele, grundet disse udbudspunkters allerede beskedne omsætning af udvalgsvarer.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er erstattet af kommuneplan 2017.

RETNINGSLINJER

2.3 Detailhandel