Erhvervsområder

Salg af erhvervsjord er en basal serviceydelse for at fremme en positiv erhvervsudvikling i hele kommunen.

Som tommelfingerregel skal kommunen have erhvervsjord klar til salg, svarende til to års forventet salg. Kommunen opkøber samtidig råjord til fremtidige erhvervsarealer. Der skal som minimum være ledig råjord svarende til fire-fem års forventet salg.

Salget af erhvervsjord sker med udgangspunkt i følgende målsætninger:

  • Randers Kommune tilbyder velegnede og velbeliggende erhvervsarealer til brug for alle typer erhverv, der er forenelige med lovgivningens og byrådets miljøkrav

  • Randers Kommune skal altid have mindst ét større erhvervsareal, der kan imødekomme også større virksomheders efterspørgsel

  • Randers Kommune sikrer mulighed for at drive erhvervsliv både i og tæt ved Randers by, samt i de mindre bysamfund

  • Randers Kommune sælger erhvervsjord ud fra ønsket om at udvikle det lokale erhvervsliv og tiltrække nye virksomheder.

Kommunens vigtigste erhvervsområde ligger i Sdr. Borup med let adgang til E45 - afkørsel 43. Dette giver en optimal placering til den overordnede infrastruktur. Sdr. Borup skal udvikles som kommunens vigtigste erhvervsområde.

Ved at udlægge nye erhvervsarealer med effektiv adgang til motorvejen undgås tung trafik gennem boligområder og Randers by.

Randers by er for en stor del omgivet af særlige drikkevandsinteresseområder (OSD), indenfor hvilke det er uhensigtsmæssigt at udlægge erhvervsarealer.

De planlagte erhvervsarealer vest for E45 ved afkørsel 43 er ikke beliggende i OSD områder og udgør således en optimal placering. Den planlagte letbane vil endvidere kunne forsyne erhvervsområderne på lang sigt.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.

RETNINGSLINJER

2.1 Virksomheder

Relevante dokumenter og hjemmesider

Erhvervsgrunde i Randers