Bykernen som handelscentrum

Randers Midtby er kommunens centrum og en levende bymidte er vigtig for hele kommunens attraktivitet. Det er byrådets ambition at styrke midtbyen som kommunens vigtigste butiks- og servicecenter.

Butikscenter i centrum

Forbrugernes indkøbsvaner er under stadig forandring. Pendlingen øges – især til de større byer. Der stilles store krav til et bredt vareudbud, både indenfor udvalgsvarer og dagligvarer, samtidig med at prisen skal være attraktiv.

Byrådet vil planlægge et større butikscenter som skal styrke midtbyens udvikling (op mod 25.000 m2). Der vil være mulighed for at anlægge en dagligvarebutik på op til 3.500 m2 i tilknytning til centret.
Byrådet stiller en række krav til et sådant center:

 • Der skal være direkte adgang fra handelsgaderne til centret, således at centret kan styrke den samlede detailhandel i byen.

 • Centret skal styrke byens samlede parkeringstilbud.

 • Centret skal være et naturligt springbræt til udviklingen af de indre havnearealer.

 • Centret skal tænkes sammen med en moderne busterminal.

 • Centret skal tænkes sammen med Slotscentret og Randers Midtpunkt.

Styrke Handelsruten

Midtbyens detailhandelsudvikling skal foregå med udgangspunkt i handelsruten, der går gennem den gamle middelalderby, som vist nedenfor.

Når man ankommer til Randers, er det vigtigt at man med det samme kan finde vej til handelsruten. Herefter skal man kunne gå fra butik til butik og til sidst ende tilbage ved udgangspunktet. Den ideelle gågade er en rundgang – hvilket er det princip, der genfindes i mange store shoppingcentre. Randers midtby har en handelsrute, der netop giver denne rundgang. At styrke handelsruten er det vigtigste element i Randers midtbys udvikling. Det er vigtigt at bykernens arkitektoniske kvaliteter bevares - også når der bygges nyt, og hensynet til den historiske bykerne er af stor betydning ved nye projekter.

Byrådet vil understøtte en planlægning, hvor midtbyen i første omgang styrkes ved at koncentrere og vitalisere, frem for at udvide afgrænsningen.

 • Byrådet har vedtaget at Sløjfen skal lukkes for almindelig trafik, for at understøtte bylivet og butiksmiljøet.

 • I løbet af planperioden skal der planlægges en forskønnelse af handelsruten.

 • Storegade skal fredeliggøres og knyttes til gågadenettet i en naturlig forlængelse af Brødregade.

 • Byrådet vil gennem planlægningen understøtte mulighederne for at etablere 2 større udvalgsvarebutikker i midtbyen, der kan styrke butiksmiljøet omkring gågaderne bedst muligt.

Byrådet har udpeget en række placeringer, som er særligt vigtige steder langs handelsruten - såkaldte "hotspots":

 • Rutebilstationen

 • Randers Midtpunkt/Slotscentret (Slotspladsen).

 • Hjørnet af Torvegade og Rådhusstræde.

 • Hjørnet af Torvegade og Middelgade.

Disse placeringer er velegnede for butikker med en stor tiltrækningskraft i hele byens opland. Det kan bl.a. være visse større udvalgsvarebutikker.  

Billedet viser handelsrute, rutens udviklingsmuligheder, hotspots og adgangsveje til handelsruten.

 

 

RETNINGSLINJER

2.3 Detailhandel