Bioplanet Randers - et oplevelsesfyrtårn

Bioplanet – fremtidens Randers Regnskov" Randers Regnskov videreudvikling til et oplevelsesfyrtårn med en international rækkevidde og med afsæt i biodiversitet. Bioplanet omfatter 4 forretningsområder: Bioplanet World, Bioplanet Rewilding Park, Bioplanet Business og Bioplanet Initiative.

De mest synlige elementer vil være Bioplanet World og Gudenå Naturpark.

Gudenå Naturpark  er en videreudvikling af aktiviteterne i Vorup Enge i dag og skal vise historien om den biologiske mangfoldighed på tværs af geologiske tider i Danmark - særligt Gudenådalen. Her møder besøgende forskellige naturscenarier, hvor udvalgte store nøgle-dyrearter anvendes til landskabspleje – dyrearter som findes i området i dag, som tidligere har eksisteret, eller som kunne eksistere i fremtidens Danmark. Det er vigtigt at der er fri adgang til området for alle besøgende, og ikke kun besøgende i Randers Regnskov.

I Gudenå Naturpark kan den besøgende selv rejse ind i Danmarks dyre- og planteliv, gående eller cyklende ad stierne, i kano eller måske med luftballon. Stisystemet i Gudenå Naturpark er koblet sammen med de offentlige cykel- og gangstier i tilknytning til området Vorup Enge og arealerne langs Gudenåen – herunder en bro på ydersiden af jernbanebroen over Gudenåen.

Byrådet bakker op om Bioplanet og har vedtaget at stille arealer til rådighed for Bioplanet inden for Hvidemølleområdet. Det er forventningen, at der i de kommende år skal arbejdes med den fremtidige disponering af arealet og de sammenhænge, Bioplanet i forhold til de omgivende rammeområder indgår i. I den forbindelse skal sikres, at offentligheden får en forbedret adgang til Gudenåen og naturområderne i Gudenådalen i forhold til i dag.

Bioplanet World er et stort indendørs udstillingskompleks. Her skal man kunne opleve den biologiske mangfoldighed i alle klodens klimazoner. Bioplanet World skal udbygges i etaper. Endemålet er et indendørs areal på op mod 6,5 ha, fordelt på separate pavilloner med udstillinger, shopping, overnatning m.v.

Ligesom Randers Regnskov i dag er en helhedsoplevelse med dyr, planter og kultur, giver Bioplanet World den besøgende oplevelsen af rent faktisk at være andre steder på kloden. Mere fysisk prægede aktiviteter som leg, badning og klatring vil være en del af oplevelsen.

Bioplanet Randers bliver en særdeles vigtig del af Randers fremover, derfor har Byrådet krav til målsætningerne for byens udvikling, som projektet skal understøtte:

  • Bioplanet skal udformes med en arkitektur der har skulpturel karakter af høj arkitektonisk kvalitet og honorerer de højeste standarder for bæredygtigt byggeri med respekt for landskabet.

  • Udsynet fra byen skal sikres gennem krav til højde af bygningsmasse i fastlagte sigtelinjer

  • Bioplanet skal udformes så offentligheden får en forbedret adgang til Gudenåen og naturområderne ift. i dag. Bioplanet skal trække det grønne element ind til byen

  • Samspillet med midtbyen har høj prioritet

  • De mange besøgende stiller betydelige krav til infrastrukturen - især langs Viborgvej. Det er vigtigt at skitsere løsningsmodeller for trafikhåndteringen tidligt i processen

  • Bioplanet skal understøtte den kollektive trafik. F.eks. p-pladser i byens udkant og shuttlebus til Bioplanet World. På lang sigt kan Bioplanet World på denne måde medvirke til at forberede den fremtidige letbane.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet den 2. september 2013.