Randers Midtby

Hovedpunkterne i byrådets strategi for midtbyens udvikling er:

  • at åbne byen mod vandet.
  • at fortætte byen, og øge antallet af boliger.
  • at styrke handelslivet.
  • at have liv i byen

Bykernens nære beliggenhed ved havn og å skal udnyttes og gøres stadig tydeligere. Som det første skridt vil byrådet i den kommende planperiode planlægge for en sammenhængende detailhandelsudbygning i tilknytning til Slotscentret, Randers Midtpunkt og Rutebilstationen. Et evt. butikscenter på rutebilstationen skal skabe sammenhæng mellem havn og midtbyens funktioner. Det er en forudsætning, at der fortsat vil være en terminal på rutebilstationen. 

En målrettet Byomdannelse skal åbne Randers mod vandet. Der skal etableres bedre adgang bl.a. via grønne kiler, der forbinder byen og åen. Der skal etableres opholdssteder og faciliteter der indbyder til hyggeligt ophold og rekreativ udfoldelse.

Byrådet har vedtaget en arkitekturpolitik for midtbyen, som baserer sig på hovedstrukturens principper. I den kan du læse mere om de konkrete omdannelses-muligheder, byrådet ser for byens udvikling.

Omdannelsen af Randers Havn er et vigtigt led i byens åbning mod vandet. Omdannelsen af de indre havnearealer igangsættes først. Derefter vil omdannelsen ske gradvist over en lang årrække, efterhånden som den nye havn etableres og havneaktiviteterne flyttes ud. Det samlede projekt er særdeles langsigtet, sandsynligvis mere end 20–30 år. 

Det er en vigtig del af strategien for byens langsigtede udvikling at etablere Bolværkslinjen. Når denne forbindelse er etableret, kan Havnegade helt fredeliggøres. Østervold spiller også en fremtrædende rolle som byens nye nord/syd akse, der kan trække bykernen helt ned til vandet, i takt med at de indre havnearealer på sigt omdannes til byformål.

I området omkring Randers Regnskov er der mulighed for at forbedre adgangen til vand og natur fra bykernen via bl.a. Vestervold/Hvidemøllebroen, samt Hospitalsgade og Odinsgården. I den kommende planperiode igangsættes arbejdet med at revitalisere Hospitalsgade.

Bioplanet World, som er den planlagte udvidelse af Randers Regnskov, vil bidrage til at styrke sammenhængen mellem byen og Gudenåen.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er erstattet af kommuneplan 2017.

Relevante dokumenter og hjemmesider

Arkitekturpolitik