Principper for byudvikling og byvækst

Byrådet i Randers Kommune har tre hovedprincipper for udlæg af nye områder til byvækst:

  • Kommunens byudviklingsområder skal under ét understøtte ambitionenen om at øge tilflytningen
  • Det skal være muligt at bygge sin egen bolig i alle kommunens byer
  • Betingelserne for at udvikle den private og kommunale service i centerbyerne skal understøttes gennem boligbyggeriet.

De vigtigste byudviklingsområder er placeret ved: Munkdrup, Assentoft, Langå, Spentrup, Over Hornbæk, Dronningborg, Helsted, Romalt og Paderup.

Ud over de kommuneplanlagte byudviklingsområder, har byrådet udpeget en række områder til fremtidig byvækst. Nye arealer til byformål, skal som udgangspunkt udlægges inden for de fremtidige byvækstområder.

Der er ganske store forskelle på hvor meget areal boliger lægger beslag på, alt efter boligtypen. Erfaringsmæssig, har de vigtigste boligtyper et arealforbrug som følger:

  • parcelhuse:  8-12 pr. ha.
  • tæt/lav:      12-24 pr. ha
  • etage:        30-35 pr. ha 

 

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er erstattet af kommuneplan 2017.

RETNINGSLINJER

1.1 bymønster og byudvikling

1.2 Fremtidig byvækst