Ny bydel ved Munkdrup

Munkdrup-området vil blive kommunens vigtigste byudviklingsområde i de kommende år.

Byudviklingen i forlængelse af Paderup mod syd, udnytter styrkerne ved Randers´ infrastruktur optimalt. Området ligger godt placeret i forhold til storcenter, uddannelsesinstitutioner, E45 og i forhold til det kommende nordlige hængsel, samt en eventuelt kommende letbane til Århus. Planlægningen skal tage udgangspunkt i, at her er der optimale betingelser en byudvikling der både styrker Randers, og tilgodeser pendlerfamiliers behov for hurtig adgang til Århus. På den måde er bydelen en vigtig brik i Byrådets indsats for at styrke Randers´sammenhæng med det østjyske bybånd.

Området byder på store rekreative naturområder langs Brusgård møllebæk.

I lokalplanlægningen af boligområderne skal de grønne områder, stiforbindelser og forholdet til landskabet og beskyttelsesinteresser tænkes ind. Bevaringen af den grønne kile ved Paderup mose indgår i planlægningen.

Munkdrup bliver et byudviklingsområde med særlig fokus på bæredygtighed. Visionen er et område, hvor den nyeste viden indenfor bæredygtighed kombineres med spændende, ny dansk arkitektur.

Dele af området - især de områder, der er udpeget til byvækstområder, ligger i såkaldte OSD-områder (områder med særlige drikkevandsinteresser). Byudvikling i områder hvor der er interesser i drikkevand stiller helt særlige krav til planlægningen.

Munkdrup skal udvikles så den eventuelt fremtidige linjeføring af letbanen integreres bedst muligt. Konkret betyder det, at der i nærområdet til forventede standsesteder (ca. 500 m) skal bygges relativt tæt, hvilket også skal være med til at skabe en by-identitet. Uden for dette område er der plads til mere åbne boligområder. På den måde er det meningen, at der skal være et bredt samspil af mange boligformer. 

Fælles for hele området er, at byrådet vil sætte en høj standard for kvaliteten og miljøvenlighed i byggeriet og adgang til gode friarealer.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er erstattet af kommuneplan 2017.

RETNINGSLINJER

6.1 Grundvand

Relevante dokumenter og hjemmesider

Letbanesamarbejde omkring Århus