Bymønster

Bymønstret er opdelt i Kommunecentercenterbyerlokalbyermindre byerlandsbyer og mindre landsbyer.

Randers by er med sine 60.000 indbyggere kommunens center for handel, service, uddannelse og arbejdspladser. Byen er et socialt og kulturelt mødested - et kraftcenter for hele Randers Kommune. 

RomaltHornbækPaderup og Dronningborg fungerer som forstæder til Randers by og er mere eller mindre vokset sammen med byen.

De tre større byer LangåAssentoft og Spentrup, der har over 2.000 indbyggere hver, fungerer som centerbyer. Planlægningen sigter på, at udbygge disse byers rolle som udbydere af privat og offentlig service for deres opland.  

Byrådet vil understøtte de tre centerbyers rolle i deres opland, samt styrke samspillet mellem centerbyerne og Randers.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er erstattet af kommuneplan 2017.

RETNINGSLINJER

1.1 Bymønster og byudvikling


I den kommende planperiode vil byrådet også styrke centerbyernes kvaliteter som bosætningsbyer. Det vil ske gennem kommunens politikker, serviceydelser, fysiske planlægning og byfornyelsesindsats.

Byrådets mål er, at den enkelte by har mulighed for at udvikle sig og samtidig bidrage til at styrke kommunens sammenhængskraft og samlede udvikling.

Bymønstret understøtter og styrker en fortsat udvikling af Randers by som kommunens centrale kraftcenter, samtidig med at der er rum til fortsat udvikling af kommunens øvrige byer, med respekt for størrelse og forskellighed.

Langå og Assentoft er efterspurgte af tilflyttere fra andre kommuner. Fælles for dem er,

  • at der er et godt udbud af offentlige og private serviceydelser

  • at de fungerer som selvstændige byer med god dagligvareforsyning og ikke mindst

  • at de har en god adgang til Århus og det østjyske bybånd.

Disse byer vil indgå med en betydelig vægt som egentlige tilflytningsbyer og byvækstområder.

Historisk har Spentrup stor tilflytning fra Randers. Byen er som kommunens nordlige centerby, en vigtig brik i udviklingen af den private og offentlige service i området.