Boliger i landsbyerne

I disse år sker en markant fraflytning fra landområderne til de større byer i Danmark.

I Randers Kommune er det ikke så udtalt; men udenfor byerne og især i kommunens nordligste områder, er der stagnation eller tilbagegang i befolkningstallet.

Tallene er ikke høje, men tendensen er der. 

En af de store styrker på landet er, at vores kulturarv – f.eks. gamle landbrugsejendomme eller bygninger fra andelstiden og vores landskab, er en synlig del af lokalområdet, men det kan også være en af de store svagheder for en landsby. Hvis bare en enkelt bygning i en landsby er i forfald, bliver byen let valgt fra af mulige købere. Dermed er en ond cirkel begyndt.

Der skal være plads til og mulighed for at skabe nyt på landet, og gennem LAG-Randers støtter kommunen aktivt udviklingsprojekter i landområderne.

Boligbyggeriet skal ske, så det udnytter eksisterende veje, spildevandsanlæg mv. Byggeri skal ske inden for landsbyernes afgrænsning. Kommunen har gennemført en landsbyregistrering, hvor der er udpeget byggemuligheder i landsbyerne. Der er således i praksis mulighed for enkeltstående boliger også landsbyerne.

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er erstattet af kommuneplan 2017.

RETNINGSLINJER

1.5 Byggeri i landzone

Relevante dokumenter og hjemmesider

Landsbyregistrering 2011