Bæredygtig byudvikling

Byrådet lægger vægt på at fremme rent miljø og en grøn, miljøbevidst profil.

Mennesker, der bor og arbejder i lyse, behagelige og rene omgivelser, er mere produktive, kreative og mindre syge.

Boliger og arbejdspladser af høj kvalitet med fokus på miljø understøtter væksten i samfundet. I en tid med stigende energipriser er bæredygtig og energieffektiv byudvikling også økonomisk sund fornuft.

Ved at indrette byerne så vi bruger cyklen og den kollektive trafik mere end i dag, kan vi mindske energiforbruget. Vi skal tænke tæthed og tilgængelighed i byplanlægningen. Større tæthed i både nye og eksisterende boligområder, samt en øget tilgængelighed til de faciliteter vi bruger i hverdagen - f.eks. indkøbsmuligheder, sportsfaciliteter, rekreative områder, institutioner mv. Byfortætning er også et vigtigt led i denne strategi.

Det er også vigtigt at tænke den måde vi bygger vores huse på, ind i planlægningen. Det vil sige byggeri med bedre materialer, mindre energiforbrug og bedre udearealer. Når der udlægges nye boligområder, kan målet for bebyggelsen f.eks. være såkaldte 0-energihuse. Byrådet vil også i højere grad bruge vandet som en del af byens rum. Når der planlægges nye boligområder, skal behandlingen af regnvand tænkes ind fra begyndelsen og bruges til at skabe rekrative værdier hvor det giver mening.  

Randers Kommune vil sætte konkret handling bag de nationale målsætninger om CO2 reduktioner og energibesparelser. Det gør vi i planlægningen og i sektorpolitikkerne. Byrådet vil endvidere lave bæredygtige lokalplaner, hvor de bæredygtige elementer planloven giver mulighed for, indarbejdes.

 

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er erstattet af kommuneplan 2017.

RETNINGSLINJER

1.1 Bymønster og byudvikling

1.2 Fremtidig byvækst

6.2 Overfladevand