1 By og land

Randers Kommune har en årlig befolkningstilvækst på ca. 500 personer. Det skyldes i høj grad tilflytningen til kommunen.

Randers nyder således godt af placeringen i det østjyske bybånd. 

På trods af de seneste års markante nedgang i byggeriet, har Randers Kommune fastholdt den positive befolkningsudvikling. Det er byrådets ambition at øge tilflytningen til kommunen, og at runde 100.000 indbyggere i 2017. 

80% af kommunens tilflytning sker til Randers og de nære forstæder. Næste led i flyttekæden er, fraflytningen fra Randers til kommunens andre byer. Randers by har således en vigtig rolle for tilflytningen til hele kommunen.

Derudover har primært Assentoft og Langå tilflytning fra andre kommuner.

Gennem de sidste 30 år har omegnsbyerne ellers båret en stor del af boligbyggeriet, og dermed også den samlede befolkningstilvækst. Omegnsbyernes tilflytning er i høj grad båret af udflytningen fra Randers by.

Der er store forskelle på befolkningsudviklingen i forskellige dele af kommunen.

Der er flest tilflyttere til dele af Randers by, Assentoft, Spentrup, Langå, Stevnstrup og Hornbæk.

Især syd for fjorden er der flere landsbyer med tilflytning og befolkningsvækst. Her efterspørges både nye og ældre boliger.

Nord for Randers er der generelt færre tilflyttere. Nord for Randers er det målsætningen at fastholde byggeriet - og støtte Spentrup gennem boligbyggeriet.

 

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er erstattet af kommuneplan 2017.

Relevante dokumenter og hjemmesider

Befolkningsprognose 2013


Der sker også en forskydning i aldersfordelingen, da der over en årrække er født færre børn end tidligere, og der bliver flere ældre de kommende år.

 

Byrådet vedtager en ny bosætningspolitik i 2013, og fokuserer først og fremmest på de tre mest mobile målgrupper i indsatsen:

  • Unge der skal igang med en videregående uddannelse

  • Dimittender fra videregående uddannelser

  • Familier med børn i førskolealderen