Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse efter § 9 stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Denne redegørelse viser, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, og hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning.

Redegørelsen forklarer også, hvordan planens påvirkninger af miljøet vil blive overvåget og redegør for valget af planen i forhold til alternativer.

Sammenfattende redegørelse

 

STATUS PÅ PLANEN

Kommuneplan 2013 er erstattet af kommuneplan 2017.