Store husdyrbrug


Der skal i forbindelse med kommuneplan 2013  planlægges for store husdyrbrug. Formålet med planlægningen er, at give landbrugerne en indikation af, hvor de vil kunne udvikle sig på sigt, uden at komme i konflikt med anden arealanvendelse. Planlægningen er en positiv planlægning og angiver dermed kun placeringsmuligheder. Planlægningen er ikke bindende for landbrug der vil placere sig udenfor områderne og detailafklaringen foregår i alle tilfælde som hidtil efter reglerne i Lov om Miljøgodkendelse af Husdyrbrug.

Planlægningen fokuserer på driftsbygningerne, der er ved at udvikle sig til meget store tekniske anlæg mange steder.

Ligesom ved biogas anlæg, er det vigtigt at forebygge miljøkonflikter. Det gælder både i forhold til naboer med støj og lugt, afstand til følsom natur og landskab. Der er anvendt en metode, der svarer til planlægningen for de fælles biogasanlæg og, hvor der ud fra en række miljøparametre er fundet områder, hvor det er muligt for landbruget at udvikle de store husdyrbrug.

I modsætning til biogas anlæggene, er der ikke udpeget nogle få konkrete områder, men nogle generelle områder, hvor der forventes så begrænsede miljøpåvirkninger, at landbruget har mulighed for at udvikle sig. Miljøpåvirkningerne i forbindelse med de konkrete anlæg vil blive afklaret i detaljer i forbindelse med behandlingen efter Lov om miljøgodkendelse af Husdyrbrug og evt. VVM efter planloven, hvis det er store jordløse husdyrbrug der også har andre aktiviteter som f.eks. biogasanlæg eller slagteri.

Det er således en planlægning der har til formål at øge investeringssikkerheden for større husdyrbrug og sikre at der tages hensyn til omgivelserne og til øvrige arealinteresser i det åbne land.