Retningslinjernes revision


Der er tale om harmonisering og konsolidering, således at der bliver en bedre sammenhæng i kommuneplanen og at retningslinjerne bliver lettere at anvende. Der sker ikke væsentlige reelle ændringer og emnet vil ikke have en væsentlig påvirkning på miljøet.