Rammernes revision


Der foretages mindre ændringer, herunder standardisering og rettelse af fejl, men ikke store væsentlige ændringer. Der foretages små ændringer af anvendelse i nogle få lokalområder. Der sker ikke væsentlige reelle ændringer og emnet vil ikke have en væsentlig påvirkning på miljøet.