Landsbyernes afgrænsning


Der er tale om harmonisering og konsolidering samtidig med, at der bliver en direkte kobling til Randers kommunes landsby registrering. Der sker ikke væsentlige reelle ændringer og emnet vil ikke have en væsentlig påvirkning på miljøet.