Bioplanet / Randers Regnskov


Randers regnskov er en stor turist attraktion og der er ønsker om en større udvidelse. Projektet kaldes Bioplanet. Randers Regnskov tiltrækker kunder til bymidten og dermed til liv i bymidten. En stor udvidelse af Randers Regnskov vil alt andet lige øge de trafikale flaskehalse i Randers. Randers Regnskov ligger mellem byen og Gudenåen, således at der også kan være en landskabelig påvirkning i forbindelse med udvidelsen.

Planlægningen er endnu ikke konkret og det er først i forbindelse med den mere detaljerede planlægning, at de konkrete miljøpåvirkninger kan vurderes. Påvirkning af landskabet samt trafik og parkering vil blive centrale emner i den efterfølgende planlægning.

Hvis planlægningen for Bioplanet ikke gennemføres, bliver der ikke udfordringer med trafik og parkering. Til gengæld tiltrækkes der heller ikke yderligere gæster til byen.