Hvad gælder for mig?

Kommuneplan 2013 er ikke direkte bindende for dig som borger - i modsætning til lokalplaner - men idet byrådet er forpligtet til at leve op til kommuneplanens indhold, vil Randers Kommune forvalte ansøgninger og planer vedrørende din ejendom ud fra planens indhold. Du kan her få en oversigt over hvad der er gældende for din ejendom i relation til kommuneplan 2013.

Ved at trykke på det enkelte emne, vil du kunne læse mere om hvad det så konkret betyder. Du kan også se hvis der er en lokalplan der gælder for din ejendom.

Søg via adresse

Tip: Søgning afsluttes med return/enter og kræver at der er indtastet husnummer.
Resultatet vises under kortet.

Søg via kort

Tip: Søgningen gennemføres efter dobbeltklik med musen. Det kan enten være et punkt, eller en flade.
Efter dobbeltklik kan resultatet ses under kortet og hvis der tegnes påny i kortet, startes der forfra.

Der bliver søgt på:

Lokalplaner

Rammer

Retningslinjer

Det kan tage lidt tid.