Regionale interesser


De interesser som Region Midt har i forhold til Randers Kommunes kommuneplan udgøres primært af henvoldsvis forholdet til den Regionale Udviklingsplan (RUP) og forholdet til Region Midts Råstofplan. Begge planer er overordnet Randers Kommunes kommuneplan, sådan at kommuneplanen ikke må stride imod dem.

Det østjyske bybånd

Randers Kommune deltog i perioden 2008 - 2010 i samarbejdet om en vision for afbalanceret vækst i det østjyske bybånd. Samarbejdet bestod af de 17 østjyske kommuner, samt Miljø. og transportministeriet. I 2010 blev det vedtaget en række fælles principper for planlægninge i det østjyske bybånd. Kommuneplan 2013 er baseret på disse Anbefalinger om byudvikling i det østjyske bybånd.

Regional Udviklingsplan 2012

Region Midtjylland har udarbejdet den Regionale Udviklingsplan 2012. RUPen sætter dagsordenen for, hvordan regionen og de 19 kommuner kan styrke udviklingen i hele region midt.

Det er Randers Kommunes opfattelse, at den Regionale Udviklingsplan styrker og understøtter de øvrige strategier som eksempelvis Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og Vækstforums turismeudviklingsstrategi.

Fokuspunkter i den regionale udviklingsplan er:

  • Klimatilpasning
  • Miljø og energi
  • Uddannelse
  • Byer og landskab
  • Mobilitet
  • Erhverv og turisme
  • Kultur Sundhed

Den Regionale Udviklingsplan har en god sammenhæng til Randers Kommunes politikker og Kommuneplan 2013.

Råstofplan

Region Midtjylland udarbejder en råstofplan, som er en plan for indvinding og forsyning med råstoffer i de kommende mindst 12 år. Råstofplanen revideres én gang i hver valgperiode.

Det er forventningen at Region Midtjylland vedtager en ny råstofplan i 2013.