Forudsætninger


Ifølge planlovens § 11 e skal der i kommuneplanen redegøres for planens forudsætninger, det vil sige hvordan kommuneplanen forholder sig til anden planlægning.

Det drejer sig blandt andet om hvordan kommuneplanen harmonerer med den regionale udviklingsplan, kommuneplanstrategien, beskyttede områder efter anden lovgivning og eventuelle arealreservationer efter sektorlove eller projekterings- og anlægslove. Der handler også om planlægning i nabokommunernre og den rækkefølge som kommuneplane skal gennemføres i, såfremt der sker en etapeopdeling.

De overordnede forudsætninger er opdelt i Statslige interesser, Regionale interesser, Redegørelse for planens gennemførelse, herunder rækkefølgebestemmelser og sammenhæng med nabokommunerne.

Strategi 2017

Denne kommuneplan bygger på Strategi 2017, som er Byrådet strategi for kommunens udvikling.

Randers er i vækst og forandring. Randers er en af de kommuner i østjylland, der har haft størst tilflytning i de seneste år. Byrådet vil styrke kommunens position som en attraktiv kommune med et dynamisk erhvervsliv i det østjyske bybånd. Kommunens udviklingsbetingelser defineres af udviklingen i hele det østjyske bybånd, og den fysiske planlægning er fokuseret på at understøtte vores udvikling i sammenhæng med de øvrige østjyske byer.

Befolkningsudvikling

Randers Kommune er inde i en positiv befolkningsudvikling. Den årlige befolkningstilvækst er på ca. 550 nye borgere, og i 2021 ventes kommunen at være over 100.000 indbyggere. Væksten i befolkningstallet skyldes især tilflytning. Du kan læse kommunens befolkningsprognose 2013- 2025 her.

80% af alle ny-tilflyttere, vælger at bosætte sig i Randers by. Derudover er det især Assentoft, Langå og Hornbæk, der tiltrækker nye borgere. Boligbyggeriet er aftaget stærkt siden 2009. Det er forventningen at byggeriet igen vil begynde at stige efter en årrække, med det indgår ikke i kommunens prognoser, at det stiger til det samme høje niveau som før finanskrisen. Du kan se kommunens boligprogram i befolkningsprognose 2013-2025.

Visionspolitikker

Randers Byråd har 13 visionspolitikker, der er styrende for kommunens strategiske udvikling. Politikkerne tager udgangspunkt i vision 2017 og strategi 2017. De revideres løbende over en byrådsperiode. Du kan læse visionspolitikkerne her.